Nejlépe zarybněná nádrž v České republice!


Aktuality


Při příjezdu na Grunty, za účelem rybolovu nebo návštěvy, je nezbytné se nejdříve nahlásit správci rybníka, který Vám vypíše povolenku, návštěvu zapíše a sdělí, kam máte zaparkovat motorové vozidlo. Není dovoleno jakékoli motorové vozidlo parkovat u chytacího místa, jelikož by zasahovalo na VKP( Významný krajinný prvek ).

Parkování motorových vozidel.reklama

Náhodné foto