Nejlépe zarybněná nádrž v České republice!


ryba

RYBÁŘSKÝ ŘÁD + CENÍK

Vstupem do areálu Grunty se každá osoba dobrovolně podrobuje ustanovení tohoto řádu.

!!! Vyza velká - ulovená vyza velká nesmí být vytažena na břeh. Vyháčkování ryby musí proběhnout ve vodě a manipulace s rybou musí být také jen ve vodě. !!!

Povolenku k rybolovu lze zakoupit při vstupu do areálu u správců jezera. Jedno lovící místo = jeden rybář. Lovící po skončení pobytu odevzdává zapůjčené doplňky i formulář povolenky. (K rybolovu na Gruntech není potřeba mít rybářský lístek.)

Chytá se na tři pruty (čtvrtý prut, na vláčku, lze přikoupit za 100 Kč na den) a non stop.

Vnazení, zavážení a zdolávání úlovku pomocí lodě je povoleno. Přímý lov z lodě - vláčení, lov sumce vábničkou za následného spouštění návnady či lov muškou se zakazuje!!!

!!! Zakazuje se používání pevných montáží, tzv. helikopter. Montáže při lovu na položenou musí mít charakteristiku průběžné - únikové montáže.

Při zacházení s úlovky se vyžaduje maximální opatrnost, menší úlovky se musí vyháčkovat přímo ve vodě, větší za pomoci podběráků s jemnou sítí, vždy na mokré vypěněné podložce, udržovat mokré tělo ryby poléváním. Povinností rybáře je ošetřit poranění úlovku desinfekcí (klinik) a nejpozději do 5 minut ji co nejšetrněji vrátit vodě. Jesetera nutno při pouštění déle podržet ve vodě! (rozplavat)

Při zavážení návnad a nástrah je lovící povinen dodržovat v rozmístění udic přiměřený úhel, aby neobtěžoval lovící na sousedních lovných místech.

na rybníku Grunty je rybář bezpodmínečně povinen používat:
- velkou plněnou podložku
- minimální síla vlasce je 30
- podběrák s rameny minimálně 80 cm z jemné síťoviny
- desinfekci k ošetření ryb (klinik)
- při lovu sumce používat pouze 1 ks jednohák na montáži

Jakékoli uchovávání ve vezírcích, sacích atd. je přísně zakázáno!!!

V areálu není povoleno rozdělávání ohňů. Grily na dřevěné uhlí jsou povoleny.

Na všech lovných místech platí zásada čistého prostředí, odpadky a nedopalky patří do sběrných nádob. V případě potřeby jsou na rybníku chemiské WC toalety TOI TOI. Po opuštění lovících míst se musí nacházet toto lovné místo ve stavu, v jakém bylo při jejich příchodu.

V případě zapůjčení lodičky je vratná kauce 500 Kč, lodičku si vyzvednete u správce rybníku a poté ji opět u správce budete vracet. Pokud bude loďka ve stavu v jakém jste ji přebírali, bude Vám kauce vrácena. V opačném případě ( poškození, proděravění, chybějící pádla apod. ), nebude kauce vrácena.

Přísný zákaz prořezávání stromů a keřů. полотенца

Používání rybářských bójek je povoleno dle pokynů správce areálu. Povoleny jsou tyčové bóje. H bójky či podobná zařízení nejsou tolerována.

Používání rybářských přístřešků (bivaků) je povoleno.

Provozovatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví návštěvníků areálu, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností, či porušením tohoto řádu. Provozovatel ze stejných důvodů neodpovídá ani za případnou smrt návštěvníka areálu.

Každý návštěvník areálu zodpovídá za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení, či poškození, včetně předmětů uložených, či odložených v zaparkovaných vozidlech.

Každý rybář se zavazuje opustit revír nejpozději do sjednané doby konce rybolovu, jinak je nutno zakoupit další povolenky k rybolovu, pokud je místo nadále volné.

Vozidla rybářů i návštěvníků zůstávají na parkovišti, návštěvám není dovoleno zajíždět až na lovná místa, pouze rybáři s platnou povolenkou si smí zavést své věci na chytací místo a poté vozidlo odstavit na parkoviště. Dále je nutné, aby se každá návštěva hlásila u správce rybníka. Tímto předejdeme nepříjemným překvapením nebo konfliktům.

Každý rybář a případný doprovod se zavazují dodržovat klid, zejména v nočních hodinách ( je nutno vzájemně respektovat a vždy brát ohled na okolní rybařící na jiných místech)!

Při jakémkoli porušení pravidel výše popsanými způsoby či nevhodnému chování a nešetrnému zacházení s rybami, bude návštěvník vykázán z areálu bez jakékoli náhrady se zákazem každého budoucího lovu a této lokalitě.

V případě, že rybář poruší hrubě pravidla rybolovu nebo ukončí z jakýchkoliv důvodů předčasně rybolov sám, potom se zbytek částky nevrací!!

Ceník služebplatný od 1. března 2015

Povolenky:

Jedno místo = jeden rybář = jedna povolenka ( povoleny až 3 pruty )
600Kč (12h)
800Kč (24h)
3500Kč (týdenní)

Dokoupení čtvrtého prutu na vláčku 100Kč na den

Karavan:

K1 (4 osoby) 300Kč na den

K2 (4 osoby) 300Kč na den

K6 (3 osoby) 300Kč na den

K3 (6 osob) 800Kč na den

K4 (6 osob) 800Kč na den

K5 (5 osob) 800Kč na den


Zapůjčení loďky: 100Kč na den, vratná kauce 500 Kč

Zapůjčení podložky: 50Kč na den

Použití sprchy u správce: 50Kč na osobu

Zapůjčení plynové lednice: 100 Kč na den

Zapůjčení plynové bomby (topení, vaření): dle spotřeby plynu
reklama

Náhodné foto